36,6 psihoterapeita pakalpojumus piedāvā Aloida Jurčenko, kas savā darbā pielieto vizuāli plastisko mākslas terapiju. Aloida skaidro, kas ir vizuāli plastiskā mākslas terapija un kā tā palīdz psihoterapijas procesā?

36,6 medicīnas centrā psihologa-psihoterapeita pakalpojumus piedāvā Inga Reinfelde, speciālists ar ilggadēju darba pieredzi praktiskajā psiholoģijā un psihoterapijā, izvēloties sev tuvāko psihoterapijas virzienu, kas savieno mācību par psihes un ķermeņa vienotību – psihoorganisko analīzi.

36,6 ir atvēris psiholoģijas un psihoterapijas kabinetu, kur sarunas ar speciālistu ir iespēja pavadīt ietinoties siltā pledā un malkojot kafiju, sniedzot iespēju uz pusotru stundu aizmirsties un veltīt laiku tikai sev un savai garīgajai pasaulei.

2021 © Copyright - Medicīnas centrs 36,6