Atlīdzību par 36,6 medicīnas centrā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Jūs variet saņemt sekojošās apdrošināšanas kompānijās.

 

Sadarbības modelis ar BALTA, SEESAM, GJENSIDIGE, BTA, BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS, ERGO apdrošināšanas kompānijām:

  • Klienta vietā samaksu par veselības aprūpes pakalpojumiem veic apdrošināšanas kompānija, ja pakalpojums ir iekļauts kā apmaksājams klienta apdrošināšanas polises noteikumos.
  • Lai saņemtu pakalpojumu klients uzrāda derīgu apdrošināšanas polisi un obligāti personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)).

! Pirms pakalpojuma saņemšanas klientam ir jāpārliecinās:

  • Vai pakalpojums ir apmaksājams;
  • Kāds ir pakalpojuma apmaksājamās summas apmērs?

Šo informāciju klients var uzzināt pie sava apdrošinātāja.

 

Sadarbības modelis ar pārējām apdrošināšanas kompānijām:

  1. Klients no personīgajiem līdzekļiem veic samaksu par veselības aprūpes pakalpojumu.
  2. Klients maksājuma čeku iesniedz apdrošināšanas kompānijai.

Spiediet uz apdrošināšanas kompānijas logo, lai apmeklētu tās mājas lapu!