PSIHOLOGS

Speciālists: Rita Orska

Cena:

Individuāla konsultācija

Pakalpojums Cena, EUR
Pirmreizēja konsultācija 25,00
Atkārtota konsultācija* 20,00

* viena mēneša laikā

Konsultācija ģimenei (divi vai vairāk ģimenes locekļi)
Pakalpojums Cena, EUR
Pirmreizēja konsultācija 30,00
Atkārtota konsultācija* 25,00

* viena mēneša laikā

Pierakstīšanās:

phone 2 366 366 3, mailinfo@366.lv

Pakalpojums:

  • diagnostika – nosakot mācību traucējumus bērniem (neuzmanība, hiperaktivitāte, sliktas sekmes);
  • diagnostika – kognitīvo spēju ( uzmanība, atmiņa, domāšana, iztēle) izpēte, lai tās varētu veiksmīgāk izmantot savā darbībā;
  • konsultācijas – psiholoģiskās korekcijas iespējas kognitīvo spēju pilnveidē;
  • psiholoģiskais atbalsts konfliktsituāciju risināšanā;
  • konsultācijas vecākiem par bērnu attīstību un audzināšanu, savstarpējām attiecībām starp vecākiem un bērniem;
  • psiholoģiskā palīdzība bērniem krīzes situācijās – pārdzīvotas vardarbības ģimenē vai mācību iestādē, krīzes sekas;
  • bērna emocionālā stāvokļa diagnostika;
  • bērna personības iezīmju izpēte.

Papildus informācija: