Audiologopēds bērniem

36,6 saņēmām daudzu vecāku zvanus tieši par bērnu speciālistu – audiologopēds bērniem. Būtiskākie jautājumi „Ar ko atšķiras audiologopēds no logopēda?” “Ko darīt, ja bērns slikti runā?”„Kādā vecumā jāvēršas pie speciālista?”

 

Ar ko logopēds atšķiras no audiologopēds bērniem?

 

Logopēds ir pedagogs, bet audiologopēds bērniem  ir ārstniecības persona ar augstāko medicīnisko izglītību. Audiologopēda ziņā ir komunikācijas spēju, runas, valodas, runas tempa un ritma traucējumu novēršana, diagnostika un korekcija jebkurā vecumā.

 

Kādas funkcijas veic audiolgopēds bērniem?

 

Pamatfunkcija nav tikai skaņu izrunas korekcija, bet arī bērna psihisko procesu attīstības veicināšana:

 • koncentrēšanās;
 • runas-dzirdes un runas- redzes uzmanība;
 • domāšanas attīstība;
 • smalkā motorika;
 • atmiņa.

Ko darīt, ja bērns slikti runā?

 

Ja bērns slikti runā, jāvēršas pēc palīdzības pie audiologopēds bērniem, jo:

 • nodarbībā tiek paplašināts vārdu krājums;
 • apgūti gramatikas pamati;
 • attīstīta runas dzirde;
 • nostiprināts elpošanas un balss aparāts.

 

Tādēļ vecāki ir aicināti vērsties pie audiologopēds bērniem pēc konsultācijas laicīgi, tikko tiek pamanītas problēmas, neatkarīgi no bērna vecuma. Jo laicīgāk tiek diagnosticētas logopēdiskās problēmas, jo mazāk tās turpmāk ietekmēs:

 • bērna emocionālo stāvokli;
 • socializēšanās spējas;
 • prasmes turpinot skolas gaitas.

 

Jo vēlāk bērns nonāk pie speciālista, jo ilgāku laiku prasa runas korekcija.  Pie audiologopēds bērniem jāvēršas pēc iespējas ātrāk, negaidot, kad bērnam jāsāk skolas gaitas.

 

Ja bērnam netiek novērsti runas traucējumi, tas var ietekmēt:

– bērna psihisko stāvokli, viņš kautrēsies runāt, līdz ar to izvairoties no komunikācijas, noslēdzoties sevī, kas radīs nepilnvērtības sajūtu;

– bērna mācīšanās prasmes – zems vārdu krājums, rakstīšanas un lasīšanas grūtības.

 

Lai sasniegtu efektīvāku rezultātu, vecākiem ir regulāri jāstrādā ar bērnu mājās. Jāveic vingrinājumi, ko konsultācijas laikā sniedz audiologopēds bērniem (bērna nodarbības tikai speciālista kabinetā nav pietiekošas). Vecākiem ir jābūt pacietīgiem, jo rezultāts nebūs tūlītējs, runas attīstības veicināšana ir ilgstošs process.

 

Daudzos gadījumos traucējumi ir kompleksi un tiem nepieciešami arī kompleksi risinājumi, proti, citu speciālistu iesaistīšana korekcijas darbā, piemēram, psihologs.

 

Pirmā konsultācija pie speciālista ir iepazīšanās un vecāku iztaujāšana. Bieži bērns jūtas apmulsis, nobijies, atsakoties atbildēt uz jautājumiem un jo vairāk piedalīties vingrinājumu izpildē. Šī situācija ir pilnīgi normāla. Vecākiem nav jāuztraucas par to, jo kvalificēts speciālists zina, kā šādā situācijā rīkoties. Zina, kā panākt kontaktu ar bērnu – piedāvājot zīmēt, apskatīties bildītes, grāmatas, rotaļlietas.

 

Informācija par pakalpojuma izcenojumiem šeit.

 

Save

Save

Save

2021 © Copyright - Medicīnas centrs 36,6