Audiologopēdija

36,6 medicīnas centrā Rēzeknē uzsāk darbu audiologopēds Linda Vucāne, kas sniedz konsultācijas, praktiskas nodarbības bērniem un pieaugušajiem ar runas, valodas, balss un rīšanas traucējumiem.

Kas ir audiologopēds?

Audiologopēds ir ārstniecības persona, kas:

 • diagnosticē runas, valodas, balss, rīšanas, u.c. funkcionālos traucējumus;
 • izvēlas atbilstošas rehabilitācijas metodes, ņemot vērā personas vecumu, traucējumu smaguma pakāpi un ilgumu;
 • izmantojot dažādas pārbaudes tehnikas, izvērtē pacienta komunikācijas spējas, runas un valodas funkciju.

Audiologopēds praktizē medicīniska profila ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs, jo ir ārstniecības persona ar augstāko medicīnisko izglītību. Savukārt logopēds ir pedagogs, kas darbojas izglītības profila iestādēs.

 

Kā audiologopēdija var palīdzēt bērniem?

Audiologopēds var palīdzēt pirmsskolas un skolas vecuma bērnam ar šādām veselības problēmām:

 • ja ir šādas diagnozes:
 • aizkavēta attīstība;
 • specifiski runas un valodas attīstības traucējumi;
 • mācīšanās iemaņu attīstību traucējumi (disleksija -nespēja lasīt, saprast izlasīto; disgrafija-traucēta pareiza rakstīšana).
 • ja ir šādas sūdzības:
 • nepareiza skaņu izruna, skaņu jaukšana vai aizstāšana, atsevišķu skaņu neizrunāšana;
 • nepareizi saklausa līdzīgas skaņas;
 • valodas attīstības aizture;
 • mazs vārdu krājums;
 • valodas sapratnes traucējumi (neizprot, ko viņam saka);
 • lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, mācīšanās grūtības;
 • balss traucējumi;
 • dzirdes traucējumi;
 • runas tempa un ritma traucējumi, stostīšanās;
 • košļāšanas un rīšanas grūtības, tai skaitā zīšanas traucējumi;
 • pastiprināta siekalošanās;
 • komunikācijas traucējumi,  nepieciešama alternatīvas un augmentatīvās komunikācijas pielāgošana.

Nodarbību laikā bērns mācās, apgūst un pilnveido:

 • skaņu izrunu, precizēšanu un diferencēšanu;
 • orientēšanos laikā un telpā;
 • mēles, lūpu vingrināšanu;
 • pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšanu;
 • vārdu krājuma paplašināšanu;
 • saistītās runas veidošanu;
 • elpošanas un balss aparāta nostiprināšanu;
 • spēju stāstīt un izteiksmīgas runas veidošanu.

Konsultācijas laikā audiologopēds no bērna vecākiem ievāc anamnēzi par bērna iedzimtām vai iegūtām slimībām, agrīnām motorām prasmēm: staigāšanu, ēšanu, dozētu padzeršanos, komunikācijas pieredzi ģimenē.

 

Kā audiologopēdija var palīdzēt sagatavot pirmklasnieku skolai?

Audiologopēds  palīdz sagatavot  pirmklasniekus skolai –  uzlabojot bērna skaņu pareizu izrunu, lasīšanas iemaņas, redzes un dzirdes atmiņu, līdz ar to radot bērnā pārliecību par savām spējām.

Ne vienmēr bērns uzsāk skolas gaitas ar tam nepieciešamo “starta komplektu”:

 • atbilstošām koncentrēšanās spējām;
 • valodas lietošanas (rakstu, verbālā) prasmēm;
 • pietiekošu redzes un dzirdes atmiņas apjomu.

Audiologopēdijas nodarbības norit rotaļu veidā, kas mazina satraukumu, spriedzi un nogurumu, nodrošinot bērna vēlmi iegūt jaunu informāciju un zināšanas. Nodarbībās tiek pilnveidotas iemaņas, kas palīdz pirmklasniekus sagatavot skolai:

 • uzmanības noturību (kas ļauj stundu laikā koncentrēties mācību vielas apguvei);
 • skaņu pareizu izrunu (ja skaņas joprojām izrunā nepareizi, tad bieži tas ietekmē pareizrakstību);
 • lasīšanas iemaņas;
 • redzes atmiņu (kas tieši saistīta ar lasīšanu un rakstīšanu);
 • dzirdes atmiņu (mūsdienu vizualizētājā informācijas vidē, lietojot datorus, TV, bērni ar grūtībām uztver informāciju, kas nāk tikai audiāli un netiek pastiprināta ar attēlu, tāpēc skolā bērniem ir grūti uztvert skolotāju teikto).

Ja bērnam netiek novērsti runas traucējumi, tas var ietekmēt:

bērna psihisko stāvokli, viņš kautrēsies runāt, līdz ar to izvairoties no komunikācijas, noslēdzoties sevī, kas radīs nepilnvērtības sajūtu;

bērna mācīšanās prasmes – zems vārdu krājums, rakstīšanas un lasīšanas grūtības.

Lai sasniegtu efektīvāku rezultātu, vecākiem ir regulāri jāstrādā ar bērnu mājās. Jāveic vingrinājumi, ko konsultācijas laikā sniedz audiologopēds (bērna nodarbības tikai speciālista kabinetā nav pietiekošas). Vecākiem ir jābūt pacietīgiem, jo rezultāts nebūs tūlītējs, runas attīstības veicināšana ir ilgstošs process.

Daudzos gadījumos traucējumi ir kompleksi un tiem nepieciešami arī kompleksi risinājumi, proti, citu speciālistu iesaistīšana korekcijas darbā, piemēram, psihilogs.

 

Kā audiologopēdija var palīdzēt pieaugušajiem?

Ir daudz dažāda vecuma cilvēku, kuriem ir jāpalīdz atgriezties dzīvē:

 • pēc galvas traumas;
 • pārciesta insulta;
 • vai citiem neiroloģiskas izcelsmes radītiem runas vai komunikācijas spēju traucējumiem.

Atlabšanas process katram konkrētam cilvēkam ir individuāls un to ietekmē:

 •   pašatjaunošanās;
 •  vecums;
 •  kognitīvais faktors;
 •  motivācija un rehabilitācijas iespējas.

Ja runa pēc insulta vai galvas traumām ir traucēta, tad tai nav tendence ātri atjaunoties.  Te svarīga ir savlaicīga valodas korekcijas darba uzsākšana. Jo intensīvāk ar insulta slimnieku strādā pirmajos 3 mēnešos, jo rezultāti ir labāki.

Bieži vien pēc insulta, galvas traumām vai audzējiem, arī multiplās sklerozes var būt vairāk vai mazāk izteikti rīšanas traucējumi. Tie izpaužas kā:

 • aizrīšanās ēšanas vai dzeršanas laikā;
 • klepus;
 • barības kumosa, ūdens malka norīšanas grūtības.

Arī šos traucējumus var mazināt, vai pat pilnībā novērst.

Atveseļošanās procesā ļoti liela loma ir cilvēka emocionālajam stāvoklim. Ir grūti saņemties no jauna sākt apgūt un atgūt to, spēju runāt, ēst, dzert. Tieši tāpēc atlabšanas procesā ļoti svarīga ir arī tuvinieku līdzdalība un atbalsts. Speciāliste aicina nepieciešamības gadījumā vērsties pēc palīdzības pie audiologopēda, kas sniegs profesionālu  un psiholoģisku atbalstu pacientam un radiniekiem.

Izcenojumi šeit.

2021 © Copyright - Medicīnas centrs 36,6