fbpx

36,6 medicīnas centrā Rēzeknē drāmas terapijas pakalpojumus piedāvā sertificēta drāmas terapeite Līga Rundāne.

Līga Rundāne sniedz skaidrojumu, kas ir drāmas terapija.

KAS IR DRĀMAS TERAPIJA?

Drāmas terapija ir viens no mākslu terapijas veidiem, kurā izmanto dažādas teātra tehnikas, lomu spēles, sociodrāmu un psihodrāmu, stāstus, pasakas, metaforas, simbolus, sapņus, maskas, priekšmetus, lelles un marionetes, fotogrāfijas un daudzus citus objektus, lai sasniegtu terapeitisko mērķi.

Lai apmeklētu drāmas terapiju, nav nepieciešamas aktiera dotības vai kādas īpašas prasmes, jo tā ir terapija, nevis teātris.

Drāmas terapija ir efektīvs veids, kā:

 • pārvarēt dažādas grūtības, traumatisku pieredzi;
 • risināt savstarpējo attiecību problēmas;
 • izprast savu emociju pasauli;
 • uzlabot savu pašizjūtu;
 • atpazīt savas rīcības modeļus un motīvus, cēloņus un sekas.

Drāmas terapija palīdzēs atklāt savus iekšējos resursus, veicināt personības izaugsmi un uzlabot savas dzīves kvalitāti. Caur mākslu un drāmu aktīvā vai pasīvā veidā cilvēks jūt, mīl un ienīst, nodod un piedod, skumst un priecājas, ir kontaktā ar citiem cilvēkiem, gūstot jaunu pieredzi, izdarot secinājumus, risinot problēmas – rezumējot varētu teikt – izdzīvo savu dzīves drāmu.

KAM PIEMĒROTA DRĀMAS TERAPIJA?

Drāmas terapijas klientu loks ir dažāds – cilvēki, kam ir:

 • depresija un depresijas simptomi;
 • trauksme;
 • bailes;
 • fobijas;
 • veģetatīvā distonija;
 • emocionāla vai fiziska traumatiska pieredze;
 • saskarsmes problēmas;
 • vēlme pilnveidot sevi, attīstīt savu radošo potenciālu.

Dažiem cilvēkiem ir grūti runāt par savām jūtām, nosaukt tās, aprakstīt, bet, pateicoties  drāmas terapijai, savas jūtas var parādīt, izspēlēt tās, tādējādi dodot cilvēkam iespēju iepazīt sevi no jauna. Atjaunojas emocionālā un kognitīvā saikne, notiek dziļas izmaiņas, cilvēks kļūst stabilāks, atgūst pašpārliecību.

Varbūt ikdienā jūties nedroši un kautrīgi, tevi mulsina apkārtējo cilvēku vērtējums, tomēr gribas izrunāties un izprast daudzas sasāpējušās problēmas?

Tādā gadījumā Tev būs piemērota tieši INDIVIDUĀLA DRĀMAS TERAPIJA!

Ikvienam ir pazīstamas bailes un šaubas pirms jauna lēmuma pieņemšanas, vēlme atlikt un nogaidīt, bet atceries – visas lielās pārmaiņas, visi lielie darbi sākas ar pirmo soli.

Uzdrīksties un sper šo pirmo soli! Savukārt es padošu roku un paiešu pretī, lai kopā atcerētos kādu bērnības pasaku, rakstītu un izspēlētu jaunu stāstu, izmēģinātu kādu sen kārotu lomu savā dzīvē, palīdzētu izprast sevi un ļautu būt sev pašam – patiesam un īstam.

Klientu grupas:

 • pieaugušie un jaunieši no 14 gadu vecuma, 1 sesija – 60 min.
 • bērni un pusaudži 6 – 14 g. veci, 1 sesija – 30 – 45 min.

2015 © Copyright - Medicīnas centrs 36,6